Bekir Cevizci Konya İmza Günü

Tarih:  30 Mart Cumartesi günü saat 13:30 Yer: Kulesite/ Konya